Casco

dijszamitas

Kösse nálunk Casco biztosítását!

Kötéséhez kérjük, fáradjon be irodánkba.

A Casco lehet:

 • teljes – Minden kockázati elemet tartalmaz
 • részleges – Nem minden kockázati elemet tartalmaz

 

Casco biztosítás köthető:

 • Új értékre – javasolt
 • Avult értékre
 • Totálkárra – nem javasolt

 

A teljes körű casco biztosítás az alábbi helyzetekben nyújt védettséget:

Elemi kár biztosítás kiterjed a gépjárműre, és az alkatrészeire, amennyiben a következő károk érik:

 • tűz okozta kár, amely a gépjárművet magát, alkatrészeit vagy tartozékait érinti
 • vagy ha a kárt villámcsapás,
 • robbanás,
 • földcsuszamlás,
 • kő- és földomlás,
 • természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása,
 • legalább 15m/mp sebességű szélvihar,
 • felhőszakadás,
 • árvíz,
 • belvíz,
 • egyéb vízelöntés,
 • jégverés,
 • lezúduló hótömeg és hónyomás okozza.

 

Töréskár: a gépjármű alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezik baleset miatt, vagy ha a járművet szándékosan megrongálja idegen személy.

Lopáskár biztosítás akkor térít, ha a gépjárművet, annak alkatrészeit vagy tartozékait ellopják vagy elrabolják, mind amellett, hogy a gépjármű előírás szerűen le volt zárva és működésben voltak a biztonsági berendezések. Akkor is jogosult a szerződő fél kártérítésre, ha lopás nem történt, de annak kísérlete alkalmával megrongálták az autót.

Az Üvegtörés biztosítás az autó ablakaira vonatkozik, melyek ha baleset miatt, vagy idegen személy által okozott rongálás miatt sérülnek, a biztosító megtérít

A részleges casco biztosítás az alábbi károk esetében nyújt fedezetet:

Nem minden káresetre nyújt fedezetet a részleges casco biztosítás, viszont jó pár esetben előnyös és költséghatékony lehet. Ilyenek a Törés casco amely fedezi a balesetből adódott törés károkat, valamint az üvegtörést és elemi csapások okozta károkat (tűzkár, robbanás- és összeroppanáskárok, villámcsapás károk, viharkárok, árvízkárok, belvízkárok, felhőszakadás, egyéb vízelöntés, földmozgáskárok, jégverés, lezúduló hótömeg).

A Totálkár casco: Csak totálkár esetén fizet. Nagyon olcsó, de annyit is ér.